Hi Tech Fountains | آبنماهای هوشمند

بشر همیشه رابطه خوبی با آب و موسیقی از دیرباز داشته است و قاعدتاً هر انسانی عاشق یک نوع موسیقی می بـاشد آب همیشه سمبل آرامش ، زیبـایی و پـاکی بوده است.حـال تکنولوژی روز که در زندگی های روزمره نهادینه شده به کمک بشر آمده و از تلفیـق این دو آبنماهای هوشمند یا Hi Techپدید آمده است که در آن انسان قابلیت کنترل ، کارگردانی و نمایشی متفات از هماهنگی آب و نور و موزیک را دارد. ایـن نوع آبنماها به دلیل متفاوت وغیر قابل حدس بودن هنـوز جزء آبنما های پر طرفدار هستنـد که در آن حس آرامش ، پاکی و زلالی آب با تلفیق علم روز بـه انسان منتقل می شـود که شامل انـواع : آبنـماهای کلاسیک ، موزیکال و ریتمیک – آبنماهای نوشتاری – آبنماهای کف خشک و آبنـماهای واتر اسکرین – لیزری می باشد.

آبنماهای کلاسیک ، موزیکال و ریتمیک

Classic & Musical Fountains

 

این نوع آبنما ها آمیخته ای از آب، نور و موسیقی می باشد که در آن آب و حالات نور و اثرات آن بصورت ثابت یا توسط یک نرم افزار بطور کامل کنترل و هدایت می شود. این نوع آبنما ها زیباترین وسیله برای تبلیغات، افتتاحیه ها، اختتامیه ها، جشن ها مراسم مذهبی، فرهنگی و هنری، مسابقات ورزشی و تفریحی و … می باشند.

آبنمای موزیکال
آبنمای کلاسیک
Fountain, Casino Gardens, Monte Carlo
Fountain, Casino Gardens, Monte Carlo

آبنماهای نوشتاری

Digital Water Curtain Fountains

 

این نوع آبنما ها قادر هستند اشکال متنوع هندسی و متون مختلف را با ریزش آب در هوا ایجاد نمایند. با استفاده از این آبنما ها شما قادر خواهید بود اطلاعات سمعی و بصری را بصورت هماهنگ بر پرده ای از آب ایجاد نمایید، که به دلیل همراه بودن ریزش آب ، این مفاهیم در اذهان ماندگار خواهند شد و دریچه ای نو برای تبلیغات و ارائه مطالب به روی مخاطب می گشاید.

آبنماهای کف خشک

Dry Deck Fountains

 این نوع آبنما ها دارای دو نوع ساده و هوشمند هستند که در آنها مخزن آب در زیر سطح زمین قرار می گیرد و روی سطح آبنما توسط سنگ و یا مصالح مشابه پوشیده می شود. این نوع آبنما نیز همانند آبنماهای هوشمند به صورت ریتمیک و موزیکال قابل پیاده سازی است. در نوع هوشمند نازل ها نسبت به حضور افراد از خود واکنش نشان می دهند .
Fountain, Casino Gardens, Monte Carlo
Fountain, Casino Gardens, Monte Carlo
Fountain, Casino Gardens, Monte Carlo
Fountain, Casino Gardens, Monte Carlo

آبنماهای واتر اسکرین – لیزری

Water screen & Laser Fountains

 

این نوع آبنما ها با ایجاد پرده ی یکنواختی از آب و نمایش تصویر و اشکال سه بعدی و متفاوت با لیزر با شکوه ترین نمایش را بر ذهن تماشاگر ثبت می نماید. با استفاده از تکنیک های مدرن اپتیکی می توان ، تصاویر ثابت و متحرک نمایش آرام و منحصر بفردی همراه با موسیقی بر روی واسطه ای از آب و یا پرده آب نمایش داد. این آبنماها با ترکیب آب، تصویر و لیزر صحنه های شگفت انگیز و باور نکردنی را بوجود می آورند.