دانلود اپلیکیشن IOS آرتاب شاپ

وبسایت فروشگاه آنلاین آرتاب شاپ

دانلود اپلیکیشن Android آرتاب شاپ

آبنمای شیشه ای رستوران سعادت

کارفرما  : جناب آقای حامدی

محل اجرا : تهران-خیابان صادقیه

شروع پروژه : 1391/05/12

تکمیل پروژه : 1391/05/19

مجری : شرکت بین المللی آرتاب

توضیحات پروژه :

در این پروژه آبنمای شیشه ای به صورت پارتیشنی با مخزن آکواریومی در رستوران سعادت اجرا شده است