Symbolic Fountains | آبنماهای المانی

المان‌ها از دیرباز برای انتقال پیام در فضاهای شهری استفاده می‌شدند حال وقتی جلوه بصری آبنما را به جلوه المان اضافه کنیم عنصری خلق می‌شود بس بدیع و زیبا. در این نوع آبنماها با ترکیب هنر مجسمه سازی که بیشتر از جنس استیل و بتون ساخته می شود در میادین اصلی به عنوان یک نماد نصب می شوند.