Urban Fountains | آبنماهای شهری

آب همواره پیام آور طراوت و شادابی بوده است. آبنمای شهری با نصب در میـدان ها پارک ها و باغ ها می تواند نقش زیــادی در زیباسازی محیط های یکنواخت و یکدست شهری داشته باشد. آبنـماهای شهری با بدنـه ی مقاوم در برابر ضربـات، رطوبت ، حرارت و شرایـط جوی گونـاگون و هم چنین مانـدگاری و دوام طولانی با محیط های مختلف همخوانی پیدا کرده که شامل انـواع : آبنماهای سنگی و سیمانی و آبنما های المانی و …می باشد.

آبنما سنگی و سیمانی
آبنمای سنگی و سیمانی

آبنماهای سنگی و سیمانی

Cement & Stone Fountains

 

سنگ و صخره و کوه یکی از جذابترین عناصر طبیعت هستند که توانسته اند در دکوراسیونها راه پیدا کنند . شما می توانید بصورت مصنوعی هرگونه سنگ را درحد طبیعی آن بسازید و از تماشای آن لذت بـبــرید . در دیزاین سفره خانه ها، مراکز تفریحی ، منازل مسکونی، باغ ها می توان از این نوع آبنما استفاده کرد.

آبنماهای المانی

Symbolic Fountains

 

المان‌ها از دیرباز برای انتقال پیام در فضاهای شهری استفاده می‌شدند حال وقتی جلوه بصری آبنما را به جلوه المان اضافه کنیم عنصری خلق می‌شود بس بدیع و زیبا. در این نوع آبنماها با ترکیب هنر مجسمه سازی که بیشتر از جنس استیل و بتون ساخته می شود در میادین اصلی به عنوان یک نماد نصب می شوند.

آبنما المانی
آبنمای المانی